• Panorama Rouen 1431
    created by Yadegar Asisi in 2016
    photo © asisi

Jing Gang Mountain Revolution Battle

AddressPanorama Gallery, Jing Gang Mountain, Jiangxi Province
China
Date of creation2005
Artist(s)Li Fulai, Yan Yang, Li Wu, Cao Qingtang, Liu Xizhuo, Zhou Fuxian, Fu Wei, Wu Yunhua, Li Xianwu, Sun Bing, etc
Dimensions18 x 112 m
Type of art and media formpanorama
Presentation statuson display

Back