• Panorama Rouen 1431
    created by Yadegar Asisi in 2016
    photo © asisi

The Battle of Laiwu

ThemeBattle fought on 22 february 1947 during the Chinese Civil War
AddressThe Memorial of Lai-wu Battle, Hero Road, 271100 Laiwu City, Shan-dong Province
China
Date of creation1997
Artist(s)Li Fulai, Yan Jian, Yan Yang, Cao Qingtang, Li Wu, Wang Junrui, Wu Yunhua, Tong Ansheng, Zhang Yue, Chen Shuzhong, Jin Daoqi
Dimensions17 x 119,8 m
Type of art and media formpanorama
Presentation statuson display

Back