• Panorama Rouen 1431
    created by Yadegar Asisi in 2016
    photo © asisi

The Battle of Jinan

ThemeDefence of Jinan City on 16 September 1948 during the Chinese Civil War
AddressYing Xiong Shan Road
Matyr Garden
250000 Sandong Province
city of Jinan
China
Date of creation2002
Beginning of creation2001
Artist(s)Li Fulai, Yan Yang, Li Wu, Zhou Fuxian, Wu Yunhua, Zhang Hongwei,Liu Xizhuo, Sun Bing, Cao Qingtang, Wu Qinglin, Yang Hai, etc
Dimensions18 x 126 m
Type of art and media formpanorama
Presentation statuson display

Back